Nyheter våren 2013

Scahill om "The Dirty War"

Jeremy Scahill har nettopp skrevet bok om USAs skjulte krigføring rundt i verden. Her forteller han litt om boken i et intervju

Historieskriving og sosial konstruktivisme.

Hiroshima/Nagasaki og konstruksjonen av terrorbalanse som "myte". Juryen er fremdeles ute, som denne artikkelen effektivt oppsummerer. 

Kissinger, Brzezinski ... og Tom Donilon?

De to første var mektige og høyt profilerte utenrikspolitiske rådgivere for presidentene Nixon og Carter. Den siste har vært vel så viktig under Obama, men hvor mange vet hvem HAN er? Les her.

Ronald Reagan sine dagbøker fra presidenttiden åpent tilgjengelig.

Essensielt for å forstå den andre kalde krigen. Les her.

"War Scare" - mat for fremtidige BA-oppgaver.

The National Security Archive i USA (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/) har nettopp samlet og gjort tilgjengelig materiale fra den andre kalde krigens høydepunkt 1983/84 og særlig NATO-øvelsen Able Archer som USSR skal ha fryktet var et fordekt angrep og følgelig gjorde seg klar til for motangrep. Les her.

Kommentar til nestenkrigen i 1983 i lys av det nye materialet.

En video der Arkivets mann Nate Jones forklarer kan ses her: 

Omfattende i serie om den kalde krigen.

Ligger her som en spilleliste på YouTube

The Global Terrorism Database

GTD samler opp data om terror-relaterte hendelser verden fra 1970-2011. Per i dag er 104 000 hendelser lagt inn. Søk etter enkelthendelser eller bygg dine egne grafer

Nord-Korea

Sverre Lodgaard om Nord-Korea i NUPIs Hvor hender det serie.

Ny traktat som regulerer internasjonal våpenhandel

Da er traktaten om våpenhandel på plass ... litt om hvordan og hva så kan du lese her

"Soft power"

Målt av BBC. Tyskland på topp og Iran på bunn.

En annen gammel kjenning, Joseph Nye, foreleste i mai 2013på LSE om maktforskyvningene i den internasjonale orden.

Klaner, ætter og statlig forfall

Interessant artikkel om betydningen av klan, ætt - og gjenger der staten og andre offentlige institusjoner er underutviklet, korrupt, "failed" eller under fullt forfall.

Journal of Peace Research om ikke-voldelig motstand.

Fri tilgang til artiklene (inntil videre?) sympatisk nok. For dem som ikke er så kjent med litteraturen kan Kurt Schock (!) sin artikkel være et greit sted å begynne: http://jpr.sagepub.com/content/50/3/277.full

EU og Storbritannia

Haugevik, K. M., & Bratberg, Ø. (2013). Mot brudd mellom Storbritannia og EU? Hvor hender det?, (24).

Globale holdningsdata fra PEW

En gullgruve for dem som skriver oppgaver - og andre interesserte fra 
USAs Statistisk Sentralbyrå. Her er en ny survey om holdninger og verdier blant verdens muslimer.

Journalister i krig

Dexter Filkins er en av de mest respekterte krigsjournalistene per i dag. Her foreleser han om sine erfaringer fra Irak og Afghanistan.
 

Geriljakrig

Max Boot snakker om sin nye bok "Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare From Ancient Times to the Present"

Hvem har mest makt av enkeltmennesker?

Foreign Policy har tatt for seg det de mener er de 500 menneskene på kloden med mest makt. Norge figurerer med 3 på listen (så vidt jeg kan se): Paal Kibsgaard, Helge Lund og Yngve Slyngstad.

Droner

Hvis du lurer på hva droner er .... kan du se videoen under

eller lese John Kristen Skogan om Droner i NUPIs Hvor hender det-serie.

Virtual Battlefields.

Problemstilling: Hva gjør dette med holdninger til krig og voldsutøvelse - om noe i det hele tatt? På jakt etter flere eksempel, gjerne flere humanitære varianter, meld gjerne tilbake.

Kambodsja - rettstribunal og fredsbygging

Jinah Roe: "Exit, Voice, and Loyalty at the Khmer Rouge Tribunal: Should the International Community Stay or Go?" Hvordan begreper fra politisk økonomi - og pønk :) - kan brukes i analysen av Krig, konflikt og konfliktløsning.

FNs engasjement representerte den mest omfattende fredsbevarende operasjon noensinne og mange vet lite (ingenting?) om den. The United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) hadde 70,000 tilsatte fra 46 land og kostet rundt 13 milliarder NKR. Les her.

Kjønn, feminisme og IR i serien "Theory Talks".

Fine intervjuer med :

Kosmopolitikk - "Oss og de andre"

Nok et engasjert innlegg om Vitenskapsteori/metode i Internasjonale relasjoner. Denne gang er det den britiske historikeren David Cannadine som argumenterer for betoning av humanitære/kosmopolitiske element framfor det han mener er den tradisjonelle betoning av ulikhet og konflikt.

Hans Rosling om global økonomisk utvikling

Se hvordan svensken Hans Rosling bruker kvantitative data for å formidle global økonomisk utvikling foran et forbløffet publikum i det amerikanske UD.

Fordeling av global vekst

En av the Economist sine kjappe grafiske illustrasjoner. Den økonomiske veksten er i de fattigste landene, mens de rike landene har hatt nærmest ingen vekst de senere år. Hva sier den om gyldigheten til ulike perspektiv i IPØ?