Nyheter Sommeren 2013

Kurs i europeisk historie

European Civiliization (1648-1945) kurs fra Yale med John Merriman som foreleser. Se første forelesning under og gå til spillelisten for å se resten eller bla deg gjennom.


Nyttige data om bl.a krig og fred

Kjønn og fred

Afghanistan

NSA, Wikileaks, Snowden og Manning

  • Inside the Trial of Bradley Manning. Imponerende ettminutts oppsummering fra NYT under.


The Guardian har vært sentral i Snowden/NSA-saken. Her er en spilleliste som samler opp deres videoer på dette - omvendt kronologisk rekkefølge ser det ut som.Her er noen oppsamlingssider for Snowdon/NSA-saken

Noen kommentarer:
Etter Snowdens avsløring steg for øvrig salget av en mer enn 60 år gammel roman med mer enn 6000% i løpet av én dag. George Orwells dystopi "1984" klar for nærlesing. Tittelen var kanskje ikke heldig, men temaet dessverre plutselig hyperaktuelt igjen. Last ned gratis som epub.

Økonomi og Kinas rolle især

Richard Wolff: Marshall Plan Redux: The Economic Prowess of China.

 Transisjon og demokratisering

Sommerens begivenheter i Midt-Østen har igjen aktualisert både spørsmålet om vellykkede/mislykkede overganger til demokrati og prinsippene bak intervensjon. Vi ser først på det generelle ad transisjon.

Egypt - transisjonen som slo feil

Det er også gjort noen sammenliknende analyser hvor den mislykkede transisjonen i  Algerie på 1990-tallet brukes for å kaste lys over den egyptiske transisjonen. Hva kan Algerie-caset fortelle om veivalg og framtid i Egypt? Har også lagt inn et par artikler om Tnis og Libya, for sammenlikningens skyld.

Intervensjon på godt og vondt

Stater kan intervenere overfor andre stater på vegne av det internasjonale samfunn - eller på vegne av egne interesser. Åpent og som CIA-arkivene viser; i det skjulte.

Syria - transisjon, overgrep og spørsmålet om intervensjon

I løpet av de siste månedene er det skrevet et enormt anttal artikler som diskuterer temaet. Under finner du et lite utvalg av dem.
Three Things to Know: Legitimacy of Intervention in Syria. En grei og kjapp repetisjon av folkerett og intervensjon i forbindelse med Syria.


Terrorisme og kriminalitet