April 2012 


 

James M. Lindsay forteller om NATOs opprettelse og hvordan USAs deltakelse der markerte et grunnleggende skift i landets utenrikspolitikk: