Nytt høsten 2013

Historiske tilbakeblikk

Historien om Guantanamo Bay: Packard, S. (2013, September 4). How Guantanamo Bay Became the Place the U.S. Keeps Detainees.

I boken refereres det til en episode under den andre kalde krigen som nesten utløste sovjetisk atomangrep mot Europa i 1983 - fordi de mistolket en NATO-øvelse som et virkelig angrep. Øvelsen het Able Archer og nå begynner de klassifiserte dokumentene å nedgraderes:
Schiavenza, M. (2013, September 4). How Washington and Beijing Learned to Live With Each Other. The Atlantic. Et tilbakeblikk på hvordan IR stadig tar uventede vendinger.


Humanitære intervensjoner og R2P

R2P er en fin tanke - men realiserbar - og hvordan?
USAs nye FN-ambassadør Samantha Power har tidligere markert seg som talsperson for R2P og humanitære intervensjoner og blant annet skrevet boken "A Problem From Hell: : America and the Age of Genocide". Et intervju i serien Conversation with History om dette er postet under her. Som del av Obama-administrasjonen må hun nå balansere mellom dette og realpolitikk. Artikkelen her kommenterer dette.Somalia, Mogadishu, Black Hawk Down. 20 år etter. Et forsøk på å oppsummere amerikanske erfaringer:

The UN and the Breakup of Yugoslavia: A Reassessment. Mats Berdal fra LSE evaluerer FNs rolle i Jugoslavia.Det er kanskje ikke så mange som er klar over det. FN har nå hatt en egen kampbrigade i Kongo i snart et halvt år som har bekjempet opprørere for å støtte FNs forsøk på fredsopprettelse der (MONUSCO). Såvidt jeg vet er dette unikt ettersom det er første gang FN har egne tropper i aktiv kamp.


Fredsbygging

Den britiske jusprofessoren Geoffrey Nice har en hel liten forelesningsserie på video om Folkerett og Internasjonale krigsforbrytertribunal.

For noen uker siden samlet ledere fra 34 afrikanske stater i Addis Ababa for å diskutere om de skal trekke seg fra Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag.
Hvordan styringsform på virker staters velstand og atferd. Store deler av boken kan beskues på Google Books (se link).
Spennende bruk av Komparativ politikk for å forstå konflikt og fredsbygging. Nord-Irske erfaringer med valgordninger og hva som passer for Colombia.
Den danske forskeren Christian B.N. Gade har sett på nytt på forsoningen i Sør-Afrika etter apartheid.i

Myk makt som sikkerhetsstrategi i praksis. Om det amerikanske Fredskorpsets rolle.
To videoer om transisjonen i Burma/Myanmar.
 • Road to Democracy - Myanmar's election struggle

 • Denne reportasjen viser de voldsomme sammenstøtene mellom muslimer og buddhister i Burma den senere tid.


De fleste har vel fått med seg lokalvalgene i Kosovo. Her er en oppdatering, med spesiell vekt på EUs engasjement via EULEX. Hittil har det kostet 6-7 milliarder, med ikke så spesielt opssiktsvekkende resultater, hevdes det her.
Bosnia - valgordninger og andre tilpasninger i et delt samfunn.
Stock, J. (2013, October 30). General Butt Naked: Warlord Blahyi Seeks Forgiveness in Liberia. Spiegel Online.

En nesten absurd historie om de psykiske effektene av 22 år med krig på befolkningen i Somalia - og landet eneste utdannede psykiater, som ble drept i en bilulykke i fjor:
 • Reinl, J. (2013, September 6). Crazy Town. Foreign Policy.


Oppdatering ad Midt-Østen

Lodgaard, S. (2013). Midtøsten mellom konflikt og samarbeid. Hvor hender det?, (6).

Israel - Palestina. Komparativ politikk - spennende surveys fra PEW.
I anledning 20 år siden Oslo-avtalen.
Aftenposten online har laget en briljant visualisering av krigen i Afghanistan, med fokus på Norges involvering.

Mer komparativt. Denne gang om den arabiske vår og transisjoner i Gulfstatene.
Et nytt tilskudd fra Conversations with History. Harry Kreisler (still going strong) snakker med professor Shibley Telhami om arabisk identitet, virkningene av informasjonsrevolusjoen, den arabiske våren, Israel-Palestina-konflikten, Iran og amerikansk innblanding i regionen.Metoder i krigføring

Begrepet "Fourth Generation Warfare" betregner røft sett situasjonen tradisjonelle statlige militære styrker styrker står overfor når de er er involvert i nye kriger.
En ny "Revolution in Military Affairs" (RMA) på gang.
Journalisten Jeremy Scahill har vært mest opptatt av USAs "skjulte" eller sktine kriger, som i boken Dirty Wars: The World is a Battlefield og dokumentaren Dirty Wars. Et langt utdrag fra boken funner du under, sammen med et intervju av mannen.


Syria og debatten om intervensjon

Angripe Syria?

Sammenlikning mellom Kosovo 1999 og Syria 2013


Terrorisme

 • Al-Qaeda and its allies: The many-headed monster. The Economist ser nærmere på al-Qaeda-nettverkets berkelsesverdige evne til å tilpasse seg, overleve - og spre seg.
 • The Enemy Within: The Pakistan Taliban? En sjelden "innenfradokumentar" om det pakistanske Taliban.


"Failed states"-begrepet blir til tider for grovmasket. Noen deler av en stat kan være velfungerende, mens i andre områder har staten "failed". Her introduseres i stedet "undergoverned" eller "ungoverned spaces".
Rettig, M. D. (2013). The Spaces in Between: Mitigating Threats in Undergoverned Spaces. Small Wars Journal.

Med terroraksjonen i Kenya i høst er fokuset satt på Afrika som området hvor terrorisme brer seg raskest:
 

Perspektiv på internasjonale relasjoner

Flere gode tips fra Ivar Bakke i denne seksjonen.

Kenneth Waltz. Ny-realismens gudfar døde nylig og her er litt materiale om hans innsats. Som "defensiv realist" mante han til tilbakeholdenhet:

The greatest danger was described very well by a French cleric who died in 1713, was also a counsel to rulers of course, and which he said: “I have never known a country disposing an overwhelming power to behave with forbearance and moderation for more than a very short period of time".... And we’ve seen this over and over again. It illustrates nicely how states fail to learn from history, from other countries experiences. Time and time again, countries that disposed an overwhelming power – as we now do – have abused that power.


Berkeley-forskeren Ron Hassner diskuterer boken, "War on Sacred Grounds," Refleksjoner om IR-fagets begrensninger i synet på religion.Ivar Bakke syntes Richard Betts forelesning om realisme var så bra at han transkriberte det hele. (Enig - og takk for jobben)

Joshua Greene forklarer hvordan Garrett Hardin's "Allmenningens tragedie" kan hjelpe oss til å forstå globale utfordringer.Flere interessante betraktninger om det amerikanske militærets rolle under.
 • Zenko, M. (2013, September 25). The Soldier and the State Go Public. Foreign Policy.
 • Zenko, M. (2013, November 13). Myth Dealers. Foreign Policy.Kap. 2. GKK.
 • I videoen under hevder Boston University professor og tidligere U.S. Army offiser Andrew Bacevich "militarismen" nå dominerer amerikansk tenkning - og at dette strider både mot landets interesser og grunnleggende tradisjoner.


Ikke-spredningsregimet og tilfellet Iran

Craig, C., & Ruzicka, J. (2013). The Nonproliferation Complex. Ethics & International Affairs, 27(03), 329–348. Fri nedlasting inntil videre.

Noen første reaksjoner på avtalen med Iran:


Klimapolitikk

Den nye rapporten fra FNs klimapanel ute. Den kan leses her og ta gjerne en titt på linkene under.Internasjonal politisk økonomi

National Geographic om "The resource curse". Hvordan mobilkjøpene våre finansierer krigføring i Kongo
Oljens politiske økonomi. En annen ressursforbannelse, eller -velsignelse? 40 år siden OPECs olje-embargo sjokkerte Vesten
 • Se videoen der Ole Gunnar Austvik snakker om Internasjonal politisk økonomi generelt og fokuserer deretter på oljen og oljeprisens betydning for internasjonal politikk. Han går i dybden på tilfellet Gulfkrigen i 1990/1991 hvor Irak okkuperte Kuwait, men ble kastet ut gjennom den internasjonale intervensjon kjent som Desert Storm.
 • Jaffe, A. M., & Morse, E. (2013, October 16). The End of OPEC. Foreign Policy.
 • Yergin, D. (2013, October 14). Why OPEC No Longer Calls the Shots. Wall Street Journal.
 • Jens Stoltenberg forteller amerikanere om "Avoiding the Oil Curse: The Case of Norway" i videon under.

 •  Financial Times "skattekart". Fin interaktiv graf som viser forskjeller i skattleggingen mellom land og hvordan skatteplanleggere kan utnytte det svake/ikke-eksisterende globale skatteregimet.
 • The World Economic Forum sin "Global Competitiveness Report 2013-2014" er ute. Man kan si mye om organisasjonen og vurderingene dens, men de har mye ressurser - og data som enhver IR-student kan ha stor nytte av.
 • Nyttig oppdatering på det internasjonale pengefondet (IMF). Teksten slutter med følgende: "Let us just hope that the global economy doesn't require saving soon -- because the IMF is not yet ready."
 • Can and Should the Eurozone Survive? Financial Times' redaktør Lionel Barber foredrar om krisen i Eurosonen og Euro'ens fremtid i videoen under


Kriminalitet

Den aller første utgaven av The Global Slavery Index er ute. En temmelig unik indeks som gir estimater over omfanget av moderne slaveri i verdens stater. Norge er nr. 150, men vi har forekomster av det som faller inn under slaveri.
En oppdatering om piratvirksomhet i Somalia - og hvordan en av piratene ble fanget. Argo-style.
Vold og narkotika i Mellom-Amerika:
 • Bull, B. (2013). Mellom-Amerika: Hvordan vinne over volden? Hvor hender det?, (7).
 • Rodrigo Canales: The deadly genius of drug cartels. Den mørke siden av globalisering. Fascinerende foredrag som berører alle deler av IR. Transnasjonale illegale, voldelige organisasjoner som underminerer stater - og det internasjonale system. Video under.


Migrasjon

FN har akkurat publisert en flott oversikt over migrasjonsstrømmene i verden.
Oxfordprofessoren Paul Collier har nettopp gitt ut boken "Exodus: How Migration Is Changing Our World". Se også videoen under der han snakker om muligheter/utfordringer ved migrasjon, både for opphavslandet og vertslandet.Kosmopolitikk

En hel forelesning om "Human Suffering and Humanitarian Emergencies" fra sosiologen Craig Calhoun, for tiden rektor ved London School of Economics and Political Science. Dessverre tragisk aktuellt etter orkankatastrofen på Filippinene


Hva var det da som gjorde at mens USA ilte til for å hjelpe, mens naboen Kina var tilbakeholdende?


Media og IR

Fjernsynets oppgave er å vise amerikanere hvor fryktelig krig er bemerker denne artikkelen i forbindelse med debatten om Syria
 • Caryl, C. (2013, September 5). Just Show It. Foreign Policy.
En fin oversikt (med lenker) i NSA-/Snowden-avsløringene.
Reporters Without Borders har kommet med sin pressefrihetsindeks for 2013
Philip Seib har skrevet mange bøker om medier og IR. Hans nyeste heter "Real-time Diplomacy", som omhandler hvordan nye medier endrer diplomatiet. Du kan høre ham snakke om boken i videoen under.