Nytt vinteren 2013/14

Innledning: Utsyn mot internasjonale relasjoner

Stater: Territorialitet og suverenitet

abkebab's Map of Europe 1000 AD to present with timeline. Fascinerende video under med 1000 år av europeisk geopolitisk utvikling, som en har tatt seg tid til å lage. Litt upresis mht. enkelte årstall tror jeg, men gir et godt inntrykk av stabilitet og labilitet. Ellers er EurAtlas en god kilde for dem som er interessert i historiske atlas. http://www.euratlas.com/


CIAs Factbook inneholder mye, Når en skal sjekke tilstanden mht. suverenitet og krav om territoriell kontroll i forbindelse med Krim viser det seg at de fleste stater i verden er involvert i suverenitetstvister - også Norge, som vi vet.

Why Statebuilding Fails.


David Lake gjennomgår mislykket statsbygging og dens årsaker, som i Somalia, Haiti, Liberia, Rwanda, and Angola. Lake går gjennom eksterne statsbyggeres tre dilemma.


Stater som enhetlige aktører

USAs internasjonale lederrolle trues av økende intern politisk splittelse og de beslutningsproblemene som dette skaper iflg. dette nye heftet i "Hvor hender det?"- serien til NUPI.
I avgangstalen sin i 1961 advarte avgående president Eisenhower mot særinteressene i "the military industrial complex". (se video under). I denne nye artikkelen hevdes det nå at de tilsynelatende har mistet mye av sin påvirkningskraft i USA:


PEW (USAs "Statistisk Sentralbyrå") har nettopp gjort en undersøkelse av amerikaneres holdninger til USAs globale engasjement verden rundt. Resultatene er her: http://bit.ly/18pDcM0 og i videoen under diskuteres resultatene. Også i
nteressante tall fra PEW ad amerikansk opinion om Russland og hva USA bør gjøre i forhold til Krim. Skepsisen til Russland øker (ikke uventet), men ikke så mye og få framtrer som "hauker". Tallene diskuteres av
Richard N. Haass and Alan Murray i videoen under.Kap. 1. Internasjonal politikk

Rasjonalitet vs "Galmanns-teori".

Realisme, rasjonelle aktører og det rasjonelle ved å framstå som irrasjonell og uforutsigbar. Et scenarie utviklet av spillteoretikere på 1950-tallet under den kalde krigen, nærmest som en endring av spillereglene i dte velkjente "chicken"-spillet.

Under Vietnamkrigen instruerte President Nixon sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Henru Kissinger om Sovjets USA-ambassadør Dobrynin, "Jeg beklager, herr ambassadør, men han [Nixon] er ute av kontroll". Nixon vurderte da også Sovjets leder Khrusjtsjov som "den mest briljante leder jeg noensinne har møtt."... fordi han skremte vettet av folk."

Denne artikkelen sier mer om teorien og anvender den på dagens forhold Russland - USA.

... og denne går mer i dybden ad Nixons strategi den gang:

Atomvåpen og ikke-spredningsregimet

Det er opprettet et nytt faglig ressurssenter for forskning på (ikke)spredning av atomvåpen. Nuclear Security Matters. http://nuclearsecuritymatters.belfercenter.org/

Robert Jervis, en av de virkelig store nestorene i internasjonale relasjoner, diskuterer de pågående atomforhandlingene med Iran og status på atomvåpen som forskningsområde.


Her er litt av noen historier om atomvåpen.Tjue år etter Hiroshima ble amerikanske elitesoldater trent til å stoppe en sovjetisk invasjon - med atomvåpen festet til ryggen.
Nå viser det seg at Nord-Korea mer enn antyder at de gjør det samme. Forskjellen er at atombombene festes på magen. Samtidig fryktes det fortsatt at terrorister skaffer seg atomvåpen.
Men, hva om alt vi tror om atomvåpen er galt? "Gå gjennom fakta en gang til, og du vil se at argumentene for atomvåpen ikke er gode. De er absurde og en lite overbevisende samling av ønsketenkning holdt sammen av noe mer enn frykt og rasjonalisering." Dette hevder Ward Wilson om "mytene om atomvåpen". Se et foredrag (med transkripsjon) på Carnegie Councils sider, eller intervjuet med ham under.


Tilfellet Ukraina

Konflikten i Ukraina er et interessant tilfelle ad hvordan interne konfliktlinjer overlapper med etnisk identitet og utenrikspolitisk orientering - og involvering fra eksterne parter som EU, Russland og USA.


Konfliktlinjene internt i Ukraina

Artiklene diskuterer motsetningene internt i Ukraina i tiden før den russiske intervensjonen.
Etter maktovertakelsen kom rollen høyre-ekstreme nasjonalister hadde spilt i opprøret og fikk i den nye regjeringen på dagsorden og gav Russland den første anledningen til å undergrave legitimiten til det nye regimet som "fascistisk".


Stormaktspolitikk og maktbalanse

Rett etter den kalde krigens slutt erklærte John Mearsheimer i en artikkel at vi nå var tilbake i fortiden; med andre order hvor vi var før den kalde krigen, med multipolaritet og stormaktsrivalisering. Han kalte artikkelen betegnende nok "Back to the Future". Under kan du lese en del analyser skrevet etter hvert som krisen på Krim utviklet seg.

Først en skrevet like før urolighetene, om det kjølige forholdet USA-Russland. Deretter John Mearsheimer's analyse av Ukraina/Krim etter (ny-realist)-boken: "Putins syn er forståelig fordi det er ingen verdensregjering som beskytter stater mot hverandre. Stormakter er sensitive for trusler - spesielt nær sine grenser - og opptrer noen ganger hensynsløst for å fjerne potensielle farer. Folkerett og menneskerett settes i baksetet når vitale sikkerhetsspørsmål står på spill." Kissingers analyse er ikke langt unna.


Atomvåpen og avskrekking

Krisen Ukraina-Russland har også blåst nytt liv i debatten om atomvåpen, avskrekking og terrorbalanse. Realisten Kenneth Waltz spissformulerte "The More Nukes the Better", kort sagt fordi avskrekkingseffekten ville hindre konvensjonell krig. Waltz' argument finner du flere steder blant annet i:
Her er først en en gammel artikkel fra John Mearsheimer fra 1993 der han argumenterer sterkt mot å presse Ukraina til å gi fra seg atomvåpenarsenalet de arvet etter Sovjet-tiden.
Noe de som kjent gjorde. For 20 år siden ble Ukraina overtalt av vestlige forhandlere til å gi fra seg atomvåpenarsenalet det hadde arvet fra Sovjetunionen. Hadde dagens scenario utspilt seg hvis det ikke hadde skjedd? Et eksempel fra Wall Street Journal hvordan avskrekkingssynspunktet brukes i dag under, med tilsvar til denne typen ideer, blant annet fra R2Ps "far" Gareth Evans.

I samme slengen: Ikke alle husker lenger historien om den gang i 1995 Norge og en forskningsrakett skutt opp fra Andøy var bare minutter fra å utløse atomangrep fra Russland: 
.... og til slutt en interessant, men kanskje litt vel "faglig" debatt på Duck of Minervas sider.


Kap. 2. Global kultur & kommunikasjon

Terrorisme og kriminalitet

For dem som har sett "Zero Dark Thirty" eller generelt er interessert i jakten på Bin Laden. En fascinerende historie om Pakistans problematiske rolle i forhold til Taliban og Al Qaida.

NGO'er

Forsvar og overvåkning av menneskerettigheter

Da er Reporters Without Borders ute med sin årlige World Press Freedom Index. Norge fortsatt nær toppen, mens USA faller stygt. Human Rights Watch er ute med sin årlige rapport om tilstanden for menneskerettighetene i verden. Som vanlig en liten gullgruve.

Et økende antall autoritære regimer betrakter nå begrepet "det sivile samfunn" som et kodeord for undergraving av deres makt. Dermed også noe de frykter og prøver å undetrtrykke etter beste evne, alternativt utpeke dem som "agenter for Vesten"

Etter fire år endte kampen for å stoppe Ugandas anti-homofili lov med nederlag. 24. februar signerte landets president Yoweri Museveni loven. Tragisk nok har vestlige NGO'er vært fødselshjelpere her; både de av den velmenende sorten som egentlig er mot loven og NGO'er som har jobbet aktivt for loven.

Migrasjon og etnisitet

Utvandring fra Afrika. Her snus "brain-drain"-tesen og viser til at opphavslandene faktisk tjener på det.

En hel serie av interessante sider om etnisitet og holdninger til mennesker tilhørende andre "raser" eller "etniske opphav".  Som en viktig bonus får vi også en diskusjon av metodologi, metoder og indikatorer. Viktig for samfunnsvitenskapstudenter av den grunn alene.

Kap. 3. Internasjonal politisk økonomi

Milton Friedmans berømte pro-globaliseringshistorie ved hjelp av en blyant (video under) har fått en oppfølger fra OECD om Nutella.


Global økonomisk ulikhet.

 "Land-grab" betegner at det beste jordbrukslandet leies ut til utenlandske selskap. Afrika er spesielt utsatt og det bidrar på sikt til å destabilisere landene hvor det skjer iflg. denne rapporten.

  • Schiffman, R. (2013, December 17). Green Rush. Foreign Policy.

Jeffrey Sachs: The Path to Sustainable Development.

Foredrag av Jeffrey Sachs om bærekraftig utvikling. Hvordan Kombinere økonomisk vekst, sosial rettferdighet og miljømessig bærekraft?


Til semi-periferibegrepet fra Wallerstein.

China's Role in the Global Economy: myths and realities. En fin forelesning fra LSE om Kinas rolle i den globale økonomien.
Kap. 4. Krig, konflikt og konfliktløsning


Et greit inntak til debatten om "decline of war", med flere av de sentrale debattantene.
  • Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The Forum: The Decline of War. International Studies Review, 15(3), 396–419. 
En kilde som utdyper godt det som står om moderne krigføring (RMA, droner, privatisering) i kap. 4. Krig, konflikt og konfliktløsning: MODERN WARFARE: Resources from Carnegie Council.


Etiske konsekvenser når fronten i kriger flyttes inn i byråkratiet og teknologiske kontrollrom.

En historisk gjennomgang av strategier i krigføring fra Lawrence Freedman.The Power of Photography to Witness.
Fotojournalisten Marcus Bleasdale forteller i denne videoen om sitt arbeid for å bære vitnesbyrd over Afrikas skitne kriger - og hvordan vi er med på å finansiere dem. 

Nobels fredspris for 2013 ble tildelt Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). De er naturligvis høyaktuelle i forbindelse med krigen i Syria. Les mer om dem her.
Denne artikkelen tar for eksempel for seg lokalbefolkningens støtte til motstanden mot USAs krigføring i Irak, Afghanistan og Vietnam.


Opprør, den arabiske våren - og tilfellet Syria

Spennende artikkel om utviklingen i normer ad folkets rett til å gjøre opprør og myndighetenes rett til å slå blodig tilbake. "Dolk, slå, slakt!" var for eksempel Martin Luthers oppfordring til de tyske fyrstene under et bondeopprør i 1524.

Den arabiske våren og Midt-Østen generelt

Syriakonflikten
Den greske historikeren Thukydid var som kjent temmelig nådeløs når han beskrev mennesket og krigføring i sin beretning om "Peloponneserkrigen" (maktbegjær, grådighet, ambisjoner). Den kan lastes ned gratis her: http://bit.ly/1dlS5ld. Klassiske realister tok ham da også til seg som en del av "realismens tidløse visdom". I teksten under er det gjort et interessant eksperiment med en passasje fra Thukydid, ved simpelthen bare å bytte ut navnene på aktørene fra den gang med navnene til aktørene i krigen i Syria i dag. Besnærende - og nedslående - lesning på en gang.
Gjennomganger av Syria-konfliktenRusslands og USAs interesser og innflytelse i Syria:
The Fog War. Mangel på informasjon, fortolkning og kravet om "handling". Syria og saringass som eksempel:
Antall utlendinger som kjemper i krigen i Syria nå større enn det var i Afghanistan:

Andre voldelige konflikter

Sør-Sudan

The Longest War: Sudan's civil war raged for over two decades. This film gives incredible insight into its bloody and violent history.Den Sentral-Afrikanske Republikk

Politisk ustabilitet vært et fast innslag i Den sentralafrikanske republikk siden uavhengigheten. De siste ukene er tragiske, men folkemord eller en full etnisk krig kan fortsatt unngås iflg. Morten Bøås i denne artikkelen.


Latin Amerika

Dokumentar om den langvarige og tragiske borgerkrigen i Colombia. New Colombian Offensive Is Part of a Decades-Long Civil War.Intervensjon og fredsbygging

Et reflektert og kritisk innlegg om militære humanitære intervensjoner.
Nokså nedslående om historikken til fredsavtaler meglet fram av vesten i Afrika, spm en kommentar til Sør-Sudan. Men forfatterern lanserer også en ide: Hva med snart å ta i bruk Afrikas egne metoder for fredsmegling. Stikkord: Sivilsamfunnet
... og en optimistisk rapport fra Kongo.
Etter de siste opptøyene i Bosnia reises spørsmålet om internasjonal intervensjon virkelig har hjulpet (utover å stoppe blodbadet selvsagt) og hva en kan lære fra det bosniske tilfellet.
Interessant artikkel som drøfter de negative effektene av det demokratiske styringssystemet i Bosnia.
Folketelling i Bosnia og hvordan politiske eliter kjemper for å få sin etnisk definerte menighet størst mulig gjennom registrering av "etnisk identitet" i folketellingen.

Transitional justice er et forsøk på å gi en symbolsk og/eller materielle oppreisning for ofrene for en av partene i en konflikt eller det gamle regimet. Det er komplisert fordi det skal både gi en form for rettferdig oppgjør og skape forsoning. Sør-Afrikas sannhetskommisjoner er det mest kjente eksempelet. Dette essayet sammenligner erfaringer fra Mosambik og Sierra Leone.
The Politics of International Justice - Legally Speaking. Intervju med Richard Goldstone, en sentral figur i forhold til "transitional justice" og krigsforbryterdomstoler. Lang praktisk erfaring fra Sør-Afrika, og som sjefsaktor for to internasjonale krigsforbryterdomstoler, en for det tidligere Jugoslavia, den andre for Rwanda.


70 000 mennesker ble drept i konflikten mellom regjeringen og geriljaen Lysende Sti i Peru. I etterkant etablerte Peru sin egen Sannhets- og forsoningskommisjon. Artikkelen under tar opp status: