2.1. Globalisering

Fra boken

Begrepet globalisering er blitt en del av dagligtalen i media og akademia etter den kalde krigens slutt. For de fleste representerer det en prosess hvor verden er i ferd med å endres på en slik måte at det er behov for et nytt ord. Det presise innholdet i disse endringene og om de endrer det internasjonale systemet til noe kvalitativt nytt er det imidlertid ikke noen enighet om.

Globalisering har noe dobbelt over seg ved å innebære både integrasjon  – at verden knyttes sammen som en helhet på tvers av statsgrensene – og fragmentering. Fragmentering skjer ved at de samme prosessene innebærer at nasjonalstatene som har vært byggesteinen i den etablerte internasjonale orden og rammen for enkeltmenneskers tilværelse settes under press.
Anthony Giddens om globalisering

Anthony Gidden er tidligere rektor ved London School of Economics og en av de virkelige nestorene innenfor sosiologi og globaliseringsdebatten-

  • Runaway World - Giddens gjorde en serie "events" via BBC hvor han tok for seg den nye verden. 
  • I  videoen under kan du se en forelesning hvor han oppsummerer debatten på en glimrende måte (om du hører etter og kan overse den dårlige videokvaliteteten).