Fra boken

Introduksjonen av kulturdimensjonen omtrent samtidig med den nye globaliseringens startfase og den kalde krigens sluttfase representerer den mest betydelige revisjonen innenfor IR-teori i nyere tid.

Bakgrunnen var at den tradisjonelle sikkerhetspolitiske rivalisering og konflikt mellom de to supermaktene forsvant som drivkraft i internasjonal politikk allerede før Sovjetunionens endelige sammenbrudd i 1991.

Globalisering, kultur og kommunikasjon

Kultur sies å være det som gjør kommunikasjon mulig. Er da kommunikasjon på tvers av kultur umulig?

Kultur og det frie marked

Se foredraget av Sheena Iyengar under om kulturelle forskjeller knyttet til markedsparadigmets "free to choose"


Saba Safdar: Everything you always wanted to know about culture