2.2.2. Historiens slutt – og omstart?

Fra boken

Den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama (f. 1952) lanserte via en artikkel og senere i bokform sin hypotese om at det ikke bare var den kalde krigen som var kommet til sin slutt, men også historien (Fukuyama, 1989, 2006).

Med det mente han at verden hittil var drevet fram av oppgjør mellom aktører med rivaliserende ideologier. I nyere historie var det hele tiden liberalismen som stod i konflikt med mer autoritære ideologier. Slik Fukuyama så det hadde liberalismen nå endelig triumfert, både som rettesnor for hvordan organisere økonomien via markedsmekanismen og politikken via det representative demokrati.

En kort introduksjon


Mer om Fukuyamas End of History - tese

Richard K. Betts om Fukuyama's End Of History

Intervju med Fukuyama

Se et lengre intervju med Fukuyama i den glimrende Conversations With History-serien.