2.2.1. Sosial konstruktivisme som det fjerde perspektivet

Fra boken

I kapittelet om Internasjonal politikk introduserte vi de tre etablerte perspektivene på internasjonale relasjoner.  Den kalde krigens slutt og akselereringen av globaliseringsprosessene har skapt rom for et fjerde, mer kulturbasert perspektiv i IR.

Sosial konstruktivisme er langt fra noe nytt innenfor samfunnsvitenskapen, med Berger & Luckmanns bok The Social Construction of Reality (Berger & Luckmann, 2000) fra 1966 som det banebrytende arbeidet.

En kort innføring og et eksempel

Professor Caleb Gallemore prøver å fortelle oss om konstruktivisme på en lett forståelig måte. Sammenlikn også hans fortolkning av Irak-krigen med realisten og liberaleren i videoen under.


Trussel- og fiendebilder: 9/11 og ondskapens akse

Trussel- og fiendebilder er nettopp ideer som bygges opp, gjerne supplert med at en selv representerer det gode og de andre det onde. Etablering av fiendebilder er i seg selv en nødvendighet for å begrunne krig – og som i den såkalte Bush-doktrinen også forkjøpskriger – for så vidt uavhengig av om trusselen til syvende og sist viser seg å være reell eller ikke reell. Dermed defineres det noen andre som utgjør en trussel.

Store deler av president Bush sin beretning om rikets tilstand i januar 2002 (Bush, 2002) er et påfallende eksempel ved sin etablering av en ondskapens akse bestående av Nord-Korea, Iran og Irak som opptrer i nær allianse med terrorister og ruster opp for å true verdensfreden.