Fra boken

Denne delen tar for seg utviklingen av mediert kommunikasjon i forhold til internasjonale relasjoner. I prinsippet er kommunikasjon enhver atferd som oppfattes av en annen person  – og mediert betyr at den formidles indirekte via medier som skrift, telegraf, telefon, radio, TV, film og Internett.

Kommunikasjon trenger ikke være noen bevisst prosess, hvor en avsender handler for å formidle noe til bestemte mottakere. Dersom avsendere og mottakere ikke deler eller kjenner de samme kodene kan det for eksempel fort leses inn en helt annen mening i budskapet enn hva avsenderen egentlig hadde tenkt på.

Så lenge kommunikasjonen går via massemedia – og i særdeleshet når de nå har global rekkevidde – vil mottakerne gjerne også være helt andre enn hva avsender kanskje tenkte seg.

Videoen under gir en effektiv oppsummering av utviklingen av mediert kommunikasjon.Moderne massemedier som film og særlig TV skaper og endrer kommunikative fellesskap. I første instans bidrar det i forhold til nasjonsbygging og deretter hvordan den siste, globaliserende medierevolusjonen setter denne rollen under press. Se videoen under som gir en rask oppsummering av nyere medieutvikling.
Data og informasjon om mediebruk og -utbredelse

Noen medietidsskrift online