2.4.1. Global landsby og fiendebilder

Fra boken

Er vi endelig havnet i den globale landsby som den amerikanske medieforskeren Marshall McLuhan beskrev for nesten femti år siden i The Gutenberg Galaxy (McLuhan, 1962)?

McLuhan tenkte på hvordan moderne massemedier og TV spesielt brakte nyheter og reportasjer fra den store verden direkte inn i stuen til vanlige mennesker. Mediene skapte inntrykk av en umiddelbar virkelighet som om den skulle være lokalisert i ens eget nabolag. McLuhan betraktet dette som et sjokk for den enkelte.

Verden var ikke lenger noe fjernt og noe en kunne forholde seg likegyldig til. Hvordan en forholdt seg til den er mindre entydig. På den ene siden kunne det oppstå grunnlag for ny solidaritet på tvers av landegrenser, men sjokket kunne også arte seg som frykt og kanskje forakt for det nye fremmede. Den globale landsbyen trengte med andre ord ikke å bli så mye mer fredfylt eller harmonisk enn den gamle verden.

McLuhan - The Medium is the Message

Først et foredrag av McLuhan selv og deretter en forelesning om McLuhan, som forklarer litt om relevansen av ham i dag.

Rupert Murdoch - How Technology Has Changed the Media

Hør Murdoch fortelle om medieutviklingen og tenk over hva du er enig - og uenig - i framstillingen hans. (Du kan se resten på ForaTV her). Who is Rupert Murdoch? er en kritisk artikkel som tar for seg den enkeltpersonen som sannsynligvis er den viktigste i den globale medieverden.


Mediekanalene, deres utfordrere og overvåkereUnderholdningsindustrien og internasjonale relasjoner

I underholdningsindustrien er internasjonale relasjoner gjort til gjenstand både for glorifisert patriotisme, mer reflekterende kunstneriske arbeider, så vel som lattervekkende satire og komedie. Oliver Stone er en av de amerikanske regissørene som har vært mest aktiv med hensyn til å bruke internasjonale relasjoner som tema. Under kan du se et intervju med ham hvor han reflekterer over dette - og at film er fiksjon og ikke historisk dokumentasjon. Transkripsjonen finner du her.


Utmerkete oversiktsartikler, journaler o.l.

Mediekontroll og propaganda

Se først diskusjonen under om de amerikanske medienes rolle før og under invasjonen av Irak 2003.


Krigene mot Irak

Krigene på Balkan

Vietnam

War on terror

Annet