Fra boken

Teoriene om sivilisasjonskonflikt og historiens slutt ser for seg globalisering som reorganisering av verden på basis av overordnede, transnasjonale ideer og kulturer. Utviklingen tyder også på at nasjonen og nasjonalstaten utfordres av globaliseringsprosessene.

Men samtidig er nasjonalismen og ideen om nasjonalstaten særdeles rotfestet blant menige borgere. Den politisk nasjonalisme virker ytterst levende når en ser dens mobiliseringsevne ved valg og ved at stadig flere folk kjemper for sin egen stat og til tider lykkes med det.

Fukuyama om identitetspolitikk

Ja, vi elsker og nasjonal identitet


Bjørnstjerne Bjørnsons tekst til den norske nasjonalsangen gir en pekepinn hva dette dreier seg om. Her samler Bjørnson alle tråder og identiteter inn i det store norske fellesskapet, som:
  • Familie  - elsker det og tenker på vår far og mor
  • Klasser - norske mann i hus og hytte
  • Natur og klima - furet, værbitt over vannet
  • En gloriøs fortid - den saganatt som senker drømme på vår jord
  • Kampen for selvstendighet, om enn med klare kjønnsroller - alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett
  • Med religion og Gud på vår side - har den Herre stille lempet så vi vant vår rett
Når denne avsynges er den en del av norsk identitetspolitikk, og bidrar til å opprettholde forestillingen om det norske nasjonale fellesskap. NRK sin billedlegging understreker visuelt hva som binder oss sammen.