2.3.2. Migrasjonsutfordringen

Fra boken

Mennesker har alltid vært på vandring og ulike grupper har blandet seg med hverandre eller levd side om side innen samme territorium. I klassisk migrasjonsteori skilles gjerne mellom årsaker med opphav i forhold på hjemsted (pushfaktor) og oppfatning av forholdene andre steder (pullfaktor).

Den moderne staten og senere nasjonalstaten innebar imidlertid at mennesker i større grad ble tilknyttet et definert territorium med faste, kontrollerte grenser. Flytting skjer derfor hovedsakelig innenfor statsgrensene. Internasjonal migrasjon betegner menneskers bevegelser på tvers av landegrenser over en viss varighet, det være seg om det er frivillig eller tvunget, legalt og illegalt.

Global migrasjon

Sjekk oversikten fra The Economist over globale migrasjonsmønstre.

... og følg med på miniforelesningen fra Allen G. Sense om migranter og flyktninger


Migrasjon

Flyktninger

Integrering