2.3.3. Multietnisitet og fellesskap

Fra boken

I en verden hvor de fleste nyere stater i utgangspunktet er multi-etniske og migrasjon gjør etablerte stater multi-etniske blir identitetspolitikk et helt sentralt spørsmål.

I den grad nettopp det forestilte fellesskapet er grunnlaget for stabile statsdannelser representerer det på den ene siden en utfordring i forhold til integrasjon og omdefinering av fellesskapet eller på den andre siden tilpasning av statsdannelsene.

Fukuyama om identitetsspolitikk

Variasjoner mellom staterGenerelt om etnisitet og fellesskap

Fra debatten i noen land