2.5.2. NGO-er

Fra boken

Kollektiv opptreden er nærmest en forutsetning for effektivt påtrykk, og nasjonale fagforeninger, bransjeorganisasjoner, profesjoner og akademia må samordne seg på det internasjonale nivå for å fremme sine interesser og verdier.

I seg selv vil organisering ofte utløse motorganisering hos parter som har andre synspunkt eller interesser i forhold til regulering, etter hvert som en internasjonal dagsorden og et regime for området blir synlig. 

Revolusjonen i massekommunikasjon og transport har gjort det atskillig enklere og billigere for NGO’er å operere transnasjonalt, gjennom å etablere eller vedlikeholde kontakt, utveksle informasjon og møtes fysisk når det er nødvendig.

Om NGO'er generelt

Noen viktige globale NGO'er
Amnesty International

Dette er en av de mest veletablerte og viktigste av NGO'ene. I videoen under kan du se dem presentere seg selv.

Occupy Wall Street