2.5.3. Transnasjonal kriminalitet

Fra boken

Transnasjonale kriminelle nettverk er i prinsippet involvert i alt hvor fortjenesten overstiger risikoen ved å bli tatt og straffet. Virksomheten er i prinsippet knyttet til alt som er ulovlig og etterspurt, det være seg piratprodukter, diamanter, narkotika og våpen, prostitusjon eller menneskehandel.

Den illegale karakteren gjør at fenomenet er langt mindre forsket på og kunnskapen om det blir ufullstendig, eller tar en anekdotisk eller mytisk karakter.

Generelt om transnasjonal kriminalitet

Globalisering legger nye utfordringer i forhold til illegal virksomhet i form av kriminalitet og terrorisme. Aktørene på områdene nå opptrer transnasjonalt og utfordrer nasjonalstatene på en helt ny måte.

Phil Williams: Globalisering og kriminalitet

Phil Williams fra Universitet i Pittsburgh snakker i intervjuet under om eksplosjonen i transnasjonal kriminalitet som følger med globaliseringen. Globalisering gjør internasjonal handel enklere, men også vanskeligere å regulere, noe smuglere og menneskehandlere har utnyttet. Men det er ikke bare mennesker som beriker seg på dette, den voksende ulikheten har skjøvet fattige over i illegal virksomhet for å overleve sier Williams her.


Våpen og narkotika

Våpenhandel: Victor Bout er kalt The Merchant of Death. Bout ble nylig dømt anklaget for storstilt internasjonal våpensmugling. Hollywoodfilmen Lord of War (trailer her) med Nicholas Cage skal være basert på historien om Bout.
Narkotika:

Piratvirksomhet

I Somalia har statens totale sammenbrudd banet veien for nærmest uhemmet mafiavirksomhet, og Somalia geografiske posisjon gir anledning til å ta opp en eldgammel virksomhet; sjørøveri. Dette utgjør etter hvert et stort problem - og viser at en på mange måter globalisert økonomi er avhengig at statssystemet fungerer for å få fysisk beskyttelse.

Noen viktige institusjoner

Nils Gilman: Deviant globalization

"Deviant globalization" er den verdensomspennende strømmen av illegale varer og tjenester, bestående av narkotika, prostituerte, slavearbeidere, ville dyr osv. Den benytter seg av infrastrukturen i den lovlige økonomien og reduksjonen av statens rolle.


Moises Naim: Illicit

Naim har skrevet boken Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global Economy. Les også: