2.5.4. Terrorvirksomhet

Fra boken

Begrepet terrorisme ble opprinnelig brukt om myndighetenes voldsbruk mot egne borgere etter den franske revolusjonen i 1789. I dag benyttes det om ikke-statlige gruppers ulovlige bruk av vold  – eller trusselen om det – ut fra politiske motiver.

Volden rettes mot sivile og symbolske mål, for å få oppmerksomhet om en sak, skape frykt og framprovosere reaksjoner. Det kalles gjerne også de svakes våpen, fordi den tas i bruk av politisk marginaliserte grupper og krever relativt få ressurser, men likevel kan ha store konsekvenser.

Generelt om transnasjonal terrorisme og gerilja

Materiale på 911, Al Qaida og Midt-Østen

Lawrence Wright har skrevet boken Al-Qaeda and the Road to 9/11 om bakgrunnen for Al Qaeda og kjenner Midt-Østen svært godt. Under legger ham fram synspunkter knyttet til boken. Et annet videointervju med Wright (om det samme) i serien Conversations with History, pluss utskrift er her.

Steve Coll er redaktør i Washington Post og en hedret journalist. Han har bl.a skrevet den prisbelønte boken Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden from the Soviet Invasion to September 10, 2001. Utskrift av intervjuet og originalen av videoen finner du her.


The Global terrorism index

The GTI er basert på data fra the Global Terrorism Database (GTD), drevet av the National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) ved the University of Maryland. I videoen under presenteres en del av dataene deres.


Mia Bloom - Seeing the New Face of Terrorism

Mia Bloom underviser i kjønnsstudier og internasjonale studier ved  Pennsylvania State University og har forsket på terrorisme, med særlig vekt på bruken av kvinner og barn.


Terror fra høyre: Breivik og hans trosfeller