Norske webressurser

  • I Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sin Hvor hender det serie får du en rekke korte, lettfattelige artikler om Norsk utenrikspolitikk
  • Serien "Globale Norge - hva nå?" - regjeringen.no: Som ledd i regjeringens invitasjon til et inkluderende ordskifte om globalisering og norske interesser har Refleks-prosjektet invitert nærmere 200 ressurspersoner i inn- og utland til å tenke fritt og utradisjonelt om viktige spørsmål Norge står overfor i tiden som kommer. En del av innleggene er samlet opp i boken "Norske interesser", utgitt av Cappelen.