1.3.1. En orden under endring

Den amerikanske orden?

G. John Ikenberry har vært en av de sterkeste talsmennene for å fortolke den internasjonale orden som en liberal amerikansk orden. Et slag imperie ved samtykke ("empire by consent"). På denne siden kan du se Ikenberrys innlegg fra en konferanse som tar opp temaet Internasjonal orden. For å se Ikenberrys innlegg kan du gå fram til omtrent 43:00.

Videre en del andre artikler hvor Ikenberry utdyper sine synspunkter:

R. Nicholas Burns: "We All Have to Think Multilateral"

Professor Burns har også erfaring som praktiker på feltet, bl.a som statsekretær under Bush-administrasjonen. I intervjuet under diskuterer han utfordringene for Obama-administrasjon for å bygge opp USAs posisjon rundt en multilateral strategi. Utskriften finner du her.