1.3.3. Organisasjoner og regimer

Institusjoner er som nevnt tidligere sett av normer for hvordan stater bør handle i forhold til hverandre. Mange av disse er tilknyttet en internasjonal organisasjon (IGO), som delvis forvalter dem og delvis kan være en arena for forhandlinger om videre utvikling av dem. En IGO (Inter Governmental Organisation) er en formell organisasjon med stater som medlemmer.

Sett fra et liberalt perspektiv vil hensikten være å tilrettelegge for samarbeid i stuasjoner der den enkeltes handlinger undergraver fellesskapets - og til sist også sine egne - interesser.
Når vi går ned på et konkret saksfelt, som for eksempel klima eller fiskeri, vil vi finne helt spesifikke, saksavgrensede spilleregler, som oftest tilknyttet en eller flere spesialiserte organisasjoner. Disse saksavgrensede spillereglene betegnes som regimer.

Litt fra debatten om institusjoner og regimer

Ny-liberaleren Robert O. Keohane har - ofte sammen med Joseph Nye - skrevet mange av de sentrale artiklene og bøkene om internasjonal organisering. Under kan du se et lengre intervju med mannen. Transkripsjonen av intervjuet finner du her. Gå til omtrent 19 min 30 sek for punktet han virkelig begynner å legge ut om perspektivene sine. Ønsker du å lese noen av arbeidene hans finnes et svært godt utvalg av dem tilgjengelig online her.

På 1990-tallet var han også involvert i en debatt med realisten John Mearsheimer om betydningen av institusjoner. Du finner de sentrale artiklene under: