1.1.1. Det eurosentrerte internasjonale systemet 1648–1945

Imperialisme og slavehandel i Afrika

Professor Robert Harms forteller i dette intervjuet om hvordan Afrika ble kolonisert i full fart fra 1870 til 1905.


Generelle ressurser

Linker til ressurser på utviklingen før 1914 kan du blant annet finne på stedene over.


Fram mot første verdenskrig og Versailles Mellomkrigstiden og 2. verdenskrig