1.1.3. Ett globalt system etter 1990?

Om Sovjetunionens sammenbrudd og den kalde krigens slutt

I dette foredraget tar 1. amanuensis Hermann Smith-Sivertsen ved Høgskolen i Buskerud for seg hvorfor Sovjetunionen brøt sammen.

Hør også intervju med Jack Matlock, tidligere amerikansk ambassadør i Moskva. Transkribert tekst finner du her.


Etter den kalde krigen

Den nye internasjonale orden

Under kan du se høydepunkter fra en konferanse som tar opp temaet Internasjonal orden. Talerne er i tur og orden:
Miguel A. Centeno/PIIRS, Charles S. Maier/Harvard University, Linda Weiss/University of Sydney, Ravi Kanbur/Cornell University, François Bourguignon/World Bank, Amy L. Chua/Yale Law School, Samantha Power/Harvard University, G. John Ikenberry/Georgetown University, Michael Mann/UCLA