1.2. Tre tradisjonelle tilnærminger

I en ytterst kompleks og skiftende verden er det nødvendig – og uunngåelig – at man konstruerer og handler ut fra et bilde av en enklere og mer stabil verden. Med perspektiv menes at det er en systematikk og indre logikk med hensyn til hva en velger ut som viktig og hvordan en antar sammenhengene er bygget opp. Her gjennomgås tre perspektiv som har vært konkurrerende innen moderne IR-forskning, realisme, liberalisme og marxisme. Alle  eksisterer i beste velgående, og har sine tilhengere. Men de har hatt sine opp- og nedturer, i samsvar med at den internasjonale arena har utviklet seg på måter den enkelte av dem ikke helt har klart å fange.