1.2.3. Marxisme

Fra boken

Fellesnevneren for marxismen som tilnærming i IR er vurderingen av det bestående internasjonale systemet som å legge til rette for globale utbyttingsforhold. Opphavet er den tyske filosofen Karl Marx (1818-83), som i sine arbeider presenterte en nesten altomfattende kritisk analyse av menneskelig virksomhet. Marx analysere det han så som en en revolusjonær motsetning mellom klassen som eide produksjonsmidlene og klassen av eiendomsløse proletarer som ble systematisk utbyttet. Utbyttingsforholdet som sådan kunne bare oppheves gjennom revolusjon. Staten var eksekutivkomiteen for kapitalistklassens interesser, mens arbeiderne ikke hadde noe fedreland, skrev Marx og samarbeidspartneren Friedrich Engels (1820–95) i Det kommunistiske manifest fra 1848 (Marx & Engels, 1984).

Presentasjon


Webressurser

Imperialisme

Noen sentrale ressurser og tekster finner du her:
En kort og grei gjennomgang av imperialismebegrepet finner du i videoen under:Et par konkrete eksempler på imperialisme; fra produksjon av iPhoner og merkeklær finner du her.

Se en videointroduksjon til avhengighetsteori her:


.... og en mini-forelesning om de multinasjonale selskapenes rolle:Immanuel Wallerstein - World Systems Theory

En kort introduksjon som mini-forelesning:


David Harveys kapitalismekritikk

Den britiske samfunnsgeografen David Harvey er en annen sentral. marxistisk inspirert, kritiker av global kapitalisme. I videoen illustreres deler av en forelesning han holdt om temaet på en utmerket måte.Kan vi finne et mer ansvarlig, rettferdig og humant økonomisk system spør han seg.


Grådighet og de rikeste 1%

Et sentralt poeng ved markedskapitalismen er at den er bygget på at den enkeltes grådighet gis fritt spillerom og at dette også vil til syvende og sist også være til fellesskapets beste. Økonomen MIlton Friedman var en av de mest innflytelsesrike talsmennene for dette. Hør for eksempel spissformuleringen hans i intervjuet under.


De senere årene er det imidlertid vokst fram en økende kritikk av dette synet, ettersom det viser seg at de rike elitene i sentrumsstatene er blitt stadig rikere, på bekostning av det store flertallet i de samme statene. Her er er de rike symbolisert som 1% og de andre som 99%.

Foredraget under gjennomgår detaljert utviklingen.Thomas Piketty

Den franske økonomen Thomas Piketty har med sin bok "Capitalism in the 21st Century" er kanskje den som har satt dette temaet høyest på den akademiske dagsorden. Du kan bla i boken på Google Books her. I TED-innlegget under forklarer han hovedpoengene sine. Aksenten kan være litt vanskelig å forstå til tider, men grafene hjelper godt.