1.2.2. Liberalisme

Webressurser på liberalisme

Joseph Nye

Nye er en av de ledende ny-liberalistene og har skrevet en rekke sentrale artikler og bøker, flere i samarbeid med Keohane. Du kan se et intervju med ham under. Transkripsjonen ligger her.

Noen arbeid av Nye som kan lastes rett ned:


Robert Keohane

Keohane er en av de viktigste fornyerne av liberalisme som IR-teori. Du kan se et lengre intervju med ham under. Transkripsjon ligger her. Du kan lese en artikkel fra 1995 om The Promise of Institutionalist Theory her.