1.2.1. Realisme

Noen "klassikere"

Under finner du linker til noen av klassikerne som de moderne realistene bygget på
  • The Peloponnesian War - Dedikert til Thukydids verk om Pelopponeserkrigen, all realismetenkeres "mor", med ulike ressurser for fordypning
  • Leviathan - Thomas Hobbes' verk i fulltekst.
  • Fyrsten av Nicolo Machiavelli. Da skal du ha dekket 3 av de store "klassikerne" realistene påberoper seg å videreføre....
  • og en av de første fra mellomkrigstiden til å tradisjonen opp igjen ... The Twenty Years Crisis - Utdrag fra E.H. Carr sin kritikk av idealismen

Hans Morgenthau

Morgenthau regnes som en av grunnleggerne av den moderne realismen. Under kan du se en kort oppsummering, hvor linjene også trekkes fram til dagens situasjon. For Morgenthau var forsiktighet og respekt for egne, så vel som andres, interesser en dyd. Han advarte i sin tid mot USAs engasjement i Vietnam-krigen. Artikkelen heter "We Are Deluding Ourselves in Vietnam" . Hans prinsipielle utsagn fra 1948 om realismen i Six Principles of Political Realism er lagt ut her.


Kenneth Waltz: Theory and International Politics

Waltz er den strukturelle realismens gudfar og kan her ses i samtale sine arbeider.John Mearsheimer: Through the Realist Lens

Mearsheimer er en av de ledende ny-realistene og gir i intervjuet under en grundig innføring i perspektivet og litt om sin egen faglige bakgrunn. Transkripsjonen kan du se på her.


Mer om realisme og forsiktighet

  • Hvorfor haukene alltid vinner... tas opp i Foreign Policy. Artikkelforfatterne mener det hele dreier seg om en såpass allmen menneskelig egenskap som vå være urealistisk optimistisk i forhold til egne evner - her til å vinne en krig - som gjør at konservative (og mer realistiske) politikere eller rådgivere vil tape diskusjonen. Sterke koblinger til Mearsheimer og andre realisters advarsler på forhånd mot å gå til krig mot Irak. Som kjent hørte man ikke på dem.
  • Et tidligere medlem av president Bush' indre sirkel; Scott McClellan, snakker i dette foredraget temmelig rett fra leveren ut fra erfaringene sine som pressesekretær under de tre første årene av Irak-krigen.
  • Det var en interessant debatt i Foreign Policy mellom Bush dy sin viseforsvarsminister Paul Wolfowitz (Think Again: Realism) og flere framtredende realistforskere (Is Paul Wolfowitz for Real?) om hva "realisme" egentlig er - og hvordan Bush-adminsitrasjonens utenrikspolitikk forholdt seg til dette.

Waltz og Mearsheimer om Iran

Annen praktisk anvendelse av realisme

  • Janne Haaland Matlary gir i denne artikkelen et lynkurs i realismetilnærmingen til internasjonal politikk, og anvender den på den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa - og spesifikt på Georgia. Spisset og bra.
  • I det såkalte Refleks-prosjektet igangsatt av UD ble det forfattet en rekke artikler som tok opp Norges nye sikkerhetspolitiske situasjonen. På denne siden finner du dem samlet.