Fagområdet internasjonal politisk økonomi (IPØ) studerer internasjonale forhold som ikke kan bli godt nok analysert med utgangspunkt i tradisjonelle enkeltdisipliner, som samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi, filosofi eller historie.

Oppslagsverk i Internasjonal politisk økonomi

Datakilder: