3.1.1. Historiske hovedtrekk før andre verdenskrig

Fra merkantilisme til globalisering

Den økonomiske integrasjonen og gjensidige avhengigheten som har fulgt med utviklingen av moderne økonomi, er i historisk sammenheng en relativt ny prosess. Føydale økonomiske systemer dominerte i flere tusen år, ofte også slaveøkonomi. Framveksten av sterkere og mer sentralstyrte stater mot slutten av middelalderen gav god grobunn for merkantilismen, som ble det dominerende prinsippet for den økonomiske samfunnsordenen og handelen mellom stater fram til 1800-tallet.

I videoen under forteller professor Robert Harms om slavehandel og kolonisering av Afrika i siste halvdel av 1800-tallet

Den første store, liberalt baserte globaliseringsfasen skjøt fart utover på 1800-tallet. Handelen med varer, tjenester, arbeid og kapital ble stadig friere og vokste sterkt med den teknologiske utviklingen. Gullstandarden skapte stabilitet for internasjonal handel.

Proteksjonisme og gullstandardens fall

De proteksjonistiske spiralene med heving av tollsatser og konkurrerende devalueringer førte til depresjon i de fleste industrialiserte land. Det internasjonale samfunnet hadde langt på vei mistet kontroll med situasjonen. Økonomisk depresjon og kaos koblet med de sterke nasjonalistiske strømninger bidro til utbruddet av andre verdenskrig .
Første verdenskrig bidro til et sammenbrudd i det økonomiske systemet som hadde utviklet seg mellom nasjonalstatene på 1800-tallet. Fredsavtalen i Versailles i 1919 bevarte den sterke graden av økonomisk selvberging. Sovjetunionen gikk på sin side til et ekstremt ytterpunkt i valg av økonomiske regime og innførte et planøkonomisk system basert på Marx’ ideer etter den russiske revolusjonen i 1917.

Gullstandarden ble endelig oppgitt i 1933.