I denne delen tar vi opp teoretiske perspektiver for den internasjonale politiske økonomien, teorier for internasjonal handel, handelens aggregerte og omfordelende virkninger, hvordan internasjonal handel påvirker nasjonalstatenes politiske handlingsrom, og økonomiske strategier som nasjonalstatene kan nytte for å påvirke sin eksport og import.

Global liberalisering som en flat verden

Journalisten Thomas L. Friedman vakte stor oppsikt med boken The World is Flat. I dette intervjuet forteller han om hovedbudskapet. Tekstversjon av intervjuet finner du her.