3.2.1. Teoretiske perspektiver

Ulike perspektiver

Teoretiske perspektiver er innbakt i forståelsen av en observasjon, men i IPØ må vi tydeliggjøre dem som del av analysen og gjøre dem eksplisitte for å vise hva som er inkludert og hva som er utelatt.

Økonomiprofessor Richard Wolff snakker her om betydningen av ulike perspektiver på internasjonal økonomi.

Interessant lesning om forskjeller mellom forskere i ulike land finner du i denne:

Realisme

I et realistisk perspektiv betrakter en internasjonale relasjoner i deres ytterpunkt som et (anarkisk) null-sum-spill (Survival-of-the fittest). I en mer økonomisk integrert verden støtter en realist som regel opp om et markedsøkonomisk/kapitalistisk samfunnssystem, men betrakter gjerne både systemet og markedene som objekter for påvirkning og manipulering.

Russisk gasspolitikk fra et realistisk perspektiv


Liberalisme

Et liberalistisk perspektiv basererer seg på fordelene ved frie markeder som et pluss-sum-spill. Men henholdsvis ortodokse, intervensjonistiske og institusjonelle liberalister vil ha høyst variererende synspunkt på forholdet mellom marked og stat.


Joseph Stiglitz - "Market Fundamentalism Is Dead".

Nobelprisvinneren er nok liberalist, men atskillig mer reguleringsorientert enn Greenspan. Som sjeføkonom i Verdensbanken avslørte han realistiske tilbøyeligheter, ved sterk skepsis til at liberalisering automatisk vil være til fordel for alle land. Alle starter ikke med samme utgangspunkt og systemet vil dermed raskt tjene interessene til de mest utviklede statene. Her sammenlikner han finanskrisens effekt på markedsliberalismen med Berlinmurens fall og dens effekt på kommunismen som ideologi.


Stiglitz har også nylig beregnet de reelle kostnadene ved krigen i Irak i boken The Three Trillion Dollar War. En trillion er tusen milliarder, eller en million millioner. Du kan lese en omtale med intervju med Stiglitz om boken i the Guardian her. Nobelforelesningen til Stiglitz kan du se her. I Vanity Fair kommer han med sine anbefalinger på hvordan USA kan komme seg ut av krisen. Stiglitz er redaktør for tidsskriftet Economists' Voice, som utgis av Berkeley Electronic Press. Masse relativt korte og innsiktsfulle artikler kan lastes ned.Paul Krugman - Liberaler med sosial samvittighet

Paul Krugman er tildelt Nobelprisen i økonomi for 2008. Han er professor i økonomi ved Princeton, og en av USAs mest kjente økonomer, gjennom sine spalter, blant annet i New York Times.  Han er engasjert i levende økonomi og alltid villig til å delta i den offentlige debatt, ved siden av å drive med mer akademiske sysler. Krugman er blant annet intenst i mot å bruke skattebetalernes penger i en dårlig plan for å redde Wall Street. Les for eksempel Cash for Trash eller Financial Russian Roulette.

Et lengre foredrag hvor Krugman tar for seg USAs økonomi kalt nettopp The Conscience of a Liberal er lagt ut av Carnegie Council som video her og transkribert her.

For dem som er villig til å dykke dypere er det mest innholdsrike webstedet jeg har sett The Unofficial Paul Krugman Archive, som samler opp utrolig mye av hva han har begått av artikler og bøker. Anbefales, til og med av Krugman selv, som later til å mene at dette er såpass bra at han bare kan spare seg arbeidet


Strukturalisme / marxisme

Et strukturalistisk perspektiv har sitt utgangspunkt i marxismens syn om at klassemotsetninger preger personers og nasjoners handlinger. Som realistene oppfatter også strukturalistene internasjonale relasjoner i deres ytterpunkt om et null-sum-spill, men nå i sterk grad betinget av systematiske og vedvarende ulikheter og motsetninger mellom grupper innenfor og mellom land.

Under følger en kort video som oppsummerer hovedpunktene i Immanuel Wallersteins versjon - kjent som World Systems Theory