4.2.4. Konflikters faser

Stadier i konflikter

Konflikters forløp kan deles analytisk inn i ulike faser eller stadier, slik Harris og Reilly benytter en firedeling som også kan antyde en fasedelt strategi i arbeidet for å forhindre eller stoppe væpnede konflikter:
  1. Diskusjonsstadiet
  2. Polariseringsstadiet
  3. Segregeringsstadiet
  4. Ødeleggelsesstadiet

Krigen i Kosovo

Tilfellet Kosovo representerer et godt eksempel på disse fasene - og at utviklingen kan stoppe opp ellere reverseres. Det viser også hvordan intervensjon fra det internasjonale samfunn, ved NATOs bombing i 1999, helt kan endre utviklingen av en konflikt. Se videoen under hvor Bill Clinton annonserer dette.Kosovos selvstendighet

Den ensidige erklæringen av Kosovos selvstendighet som stat kom i i februar 2008 og ble i 2010 erklært som ikke å stride mot folkeretten av Den internasjonale domstolen i Haag
Internt i Kosovo har handlingen skapt ytterligere polarisering og befestet segregeringen av samfunnet, ikke minst fordi den serbiske minoriteten fastholder at Kosovo er en provins i Serbia. Videoen under er et eksempel på slike synspunkt fra serbisk side og oppfatningen av intervensjonen utenfra som illegitim.