Generelle webressurser

Under finner du en lenker til saker som er relevante for dem som er interessert i Internasjonale relasjoner. I tillegg til disse vil det legges ut lenker til ressurser som går spesifikt på de enkelte undervisningstemaene.

Oppslagsverk
 • Wikipedia Gratis nettleksikon drevet på dugnadsbasis. Greit for første gangs research, men dobbeltsjekk alltid med mer offisielle referanser når du kommer så langt som å lage noe offisielt arbeid.
 • CIA - Factbook Jada, det ER det CIA og faktaene her er stort sett etterrettelige. Mye data.
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy
 • Internet Encyclopedia of Philosophy Kvalitetssikret til fingerspissene, også mye IP-relatert
 • The History Channel Et lett søkbart "historieleksikon" med mange og korte artikler om ulike tema.
 • HyperHistory Presenterer verdenshistorien på en annerledes måte gjennom en kombinasjon av grafikk, kart, tidslinjer osv.
 • Globaliseringens atlas Utgitt av Le Monde Diplomatique. Tematisk og lettfattelig inntak til globaliseringsproblematikken

Databaser

Litteratur online .. og offline

 • Google Scholar  og Google Books Her finner du referanser til artikler og bøker, i svært mange tilfeller også med tilgang til selve teksten. Bygg gjerne opp ditt eget bibliotek her.
 • Bibsys Her kan du se alt tilgjengelig, også litteratur som er tilgjengelig elektronisk via biblioteket ditt
 • Ebrary Gir tilgang på ca. 20 000 e-bøker fra 150 forlag. Kun tilgjengelig via bibliotek
 • Academic Search Premier  og Idunn Elektronisk tilgang til utenlandske og norske tidsskrift via bibliotek
 • Directory of Open Access Journals Oversikt over tidsskrift med åpen tilgang på nettet

Utvalgte tidsskrift med helt eller delvis åpen tilgang