4. Å anlegge perspektiv på internasjonale relasjoner

Tankeøkonomi

I en komplisert og uoversiktlig verden må vi forenkle ved å velge ut og fokusere på bestemte deler, og anta at det er noen elementer som er viktigere enn og står i påvirkningsforhold til andre elementer. Prinsippet om tankeøkonomi – å foretrekke det enklest mulige – er kjent som Ockham’s razor.

I faglitteraturen fra mellomkrigstiden og den første etterkrigstiden opptrer det gjerne et klassisk hovedskille mellom analyse ut fra et kynisk bilde av virkeligheten "som den er", hyppigst betegnet som realisme, og ut fra virkeligheten som den burde være, gjerne benevnt som idealisme eller utopisme. Den korte videoen under oppsummerer USAs politiske utfordringer - ut fra de to perspektivene.Nyere hovedretninger

Senere har det utkrystallisert seg flere hovedretninger.  boken drøfter vi fire grunnperspektiv; realisme, liberalisme, marxisme og den nyeste; sosial konstruktivisme. I den såkalte Ivory Tower Survey sin nyeste utgave framkommer det at sistnevnte - og frontfiguren Alexander Wendt - nå er mest populær blant forskere og undervisere. Den forrige undersøkelsen: One Discipline or Many?