3.4. Det vanskelige globaliseringsbegrepet


Som det framgår av figuren over har globalisering gått fra å være ikke-eksisterende i norsk presse (A-tekst) og akademia (Bibsys) fram til midten av 1990-tallet til å bli en vanlig måte å beskrive verden på.
  • Nayan Chanda, What is Globalization? Del 1 | Del 2. Svært god presentasjon