2. Objektivitet, elfenbeinstårn og realisme

Elfenbenstårn?

Å utøve IR som fag eller vitenskap trenger ikke å bety distansering eller å avstå fra politisk påvirkning i forhold til fagets studieobjekt. Fredsforskning representerer bidrag direkte eller indirekte til aktiv politisk handling for en bedre verden, og derved en kontinuitet fra IR sin første fase som akademisk disiplin etter første verdenskrig.

Men også "kyniske" realister kan ha klare politiske meninger, slik John Mearsheimer og kollegaen Stephen Walt gjorde i forhold til det de mente var utilbørlig lobbyvirksomhet fra Israel og deres støttespillere i USA. Videoen under gir en kort presentasjon:


Det eksisterer ikke én objektiv måte å tilnærme seg internasjonale forhold. Derimot har det utkrystallisert seg ulike tilnærminger eller «paradigmer» basert på relativt klare interne regler for hva som er god forskning – og på tvers av disse: rimelig klare regler for redelighet og etterprøvbarhet.

Akademikere og Irak-krigen 2003

Motstanden mot Bush-administrasjonens Irak-krig var stor blant realister i IR. Mearsheimer var engasjert også her. Professorenes protestskriv som ble rykket inn som annonse i New York Times. Du kan også lese en kommentar til det hele her eller se videoen under.